John is voor mij een volslagen mysterie

John is voor mij een volslagen mysterie
John is voor mij een volslagen mysterie{{/term}}
John is a complete mystery/enigma to me

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”